Komenda Windows CMD tree. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD tree. Jak obliczyć?

Komenda tree służy do wyświetlenia struktury katalogów i plików w systemie Windows. Składnia komendy tree jest następująca:

tree [opcje] [ścieżka]

Przykład:

tree C:\Windows

Ta komenda wyświetli strukturę katalogów i plików w katalogu C:\Windows.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: