Komenda Linux alias command

Komenda Linux alias command

Komenda Linux alias pozwala użytkownikom tworzyć skróty dla poleceń, które często wykonują. Umożliwia to wykonywanie poleceń za pomocą krótszych i łatwiejszych do zapamiętania nazw.

Aby skorzystać z komendy alias, należy wpisać następujące polecenie:

alias [nazwa_aliasu]=[polecenie]

Na przykład, jeśli chcesz utworzyć alias o nazwie „ll” dla polecenia „ls -l”, wpisz następujące polecenie:

alias ll=’ls -l’

Aby wyświetlić listę wszystkich aliasów, wpisz następujące polecenie:

alias

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: