Komenda Windows CMD pause. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Komenda Windows CMD pause. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda pause w systemie Windows CMD służy do wstrzymania wykonywania poleceń w oknie wiersza poleceń. Używa się jej, aby wyświetlić komunikat i zatrzymać wykonywanie poleceń, dopóki użytkownik nie naciśnie klawisza Enter.

Składnia:
pause

Przykład:
pause
Wciśnij klawisz Enter, aby kontynuować…

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: