Komenda Windows CMD vol. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD vol. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda `vol` służy do wyświetlania numeru seryjnego dysku twardego. Składnia komendy to:

`vol [dysk]`

gdzie `dysk` jest opcjonalnym parametrem wskazującym dysk, dla którego chcesz wyświetlić numer seryjny. Jeśli nie podasz żadnego dysku, zostanie wyświetlony numer seryjny dysku twardego, na którym zainstalowany jest system operacyjny.

Przykład:

`vol`

Wynik:

Numer seryjny dysku twardego: ABCD-EFGH-IJKL-MNOP

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: