Komenda Linux chown command

Komenda Linux chown command

Chown to polecenie w systemie Linux, które służy do zmiany właściciela lub grupy właściciela pliku lub katalogu. Aby skorzystać z tego polecenia, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

Aby użyć polecenia chown, użytkownik musi wpisać następującą komendę:

chown [właściciel] [plik]

Gdzie [właściciel] to nazwa użytkownika lub grupy, a [plik] to nazwa pliku lub katalogu, który ma zostać zmieniony.

Przykłady:

Aby zmienić właściciela pliku o nazwie „plik.txt” na użytkownika o nazwie „użytkownik”, należy wpisać następującą komendę:

chown użytkownik plik.txt

Aby zmienić właściciela katalogu o nazwie „katalog” na grupę o nazwie „grupa”, należy wpisać następującą komendę:

chown :grupa katalog

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: