Komenda Linux grep command

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Komenda Linux grep command

Grep to narzędzie wiersza poleceń w systemie Linux, które służy do wyszukiwania tekstu w plikach lub strumieniach danych. Grep jest skrótem od „Global Regular Expression Print”.

Aby skorzystać z komendy grep, należy wpisać następującą składnię:

grep [opcje] wzorzec [plik]

Opcje to opcjonalne parametry, które można dodać do komendy grep, aby zmienić jej zachowanie. Wzorzec to ciąg znaków, który grep będzie szukał w pliku. Plik to opcjonalny parametr, który określa, w którym pliku grep ma szukać wzorca.

Przykłady:

Aby wyszukać wszystkie wiersze zawierające słowo „Linux” w pliku o nazwie „plik.txt”, należy wpisać:

grep Linux plik.txt

Aby wyszukać wszystkie wiersze zawierające słowo „Linux” w wszystkich plikach w bieżącym katalogu, należy wpisać:

grep Linux *

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: