Komenda Windows CMD comp. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD comp. Jak obliczyć?

Komenda „comp” jest używana w systemie Windows do porównywania dwóch plików lub katalogów. Składnia komendy wygląda następująco:

COMP [opcje] plik1 plik2

Opcje:
– /A – wyświetla wszystkie znaki, w tym znaki sterujące
– /L – porównuje pliki w trybie małych liter
– /N – wyświetla numery linii
– /S – porównuje również pliki w podkatalogach

Przykład:
comp /a plik1.txt plik2.txt

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: