Komenda Linux du command

Komenda Linux du command

Komenda Linux du (disk usage) służy do wyświetlania informacji o wielkości plików i katalogów.

Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać w terminalu:

du [opcje] [ścieżka]

Opcje:
-a – wyświetla informacje o wszystkich plikach i katalogach
-h – wyświetla informacje w formacie łatwym do odczytania
-s – wyświetla tylko sumaryczną wielkość plików i katalogów

Przykłady:

Aby wyświetlić wielkość wszystkich plików i katalogów w bieżącym katalogu:

du -a

Aby wyświetlić wielkość wszystkich plików i katalogów w katalogu /home/user:

du -a /home/user

Aby wyświetlić wielkość wszystkich plików i katalogów w katalogu /home/user w formacie łatwym do odczytania:

du -ah /home/user

Aby wyświetlić sumaryczną wielkość plików i katalogów w katalogu /home/user:

du -s /home/user

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: