Komenda Windows CMD verify. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD verify. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD verify służy do włączania lub wyłączania weryfikacji plików podczas kopiowania. Używa się jej w celu sprawdzenia, czy pliki są poprawnie skopiowane. Składnia komendy wygląda następująco:

VERIFY [ON | OFF]

Przykład:

VERIFY ON

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: