Komenda Linux apt, yum, RPM, pacman

Komenda Linux apt, yum, RPM, pacman

1. apt (Advanced Packaging Tool) – jest to narzędzie do zarządzania pakietami oprogramowania w systemach operacyjnych opartych na Debian. Apt umożliwia instalację, aktualizację, usuwanie i wyszukiwanie pakietów oprogramowania. Aby użyć apt, należy wpisać polecenie apt-get, np. apt-get install .

2. yum (Yellowdog Updater, Modified) – jest to narzędzie do zarządzania pakietami oprogramowania w systemach operacyjnych opartych na Red Hat. Yum umożliwia instalację, aktualizację, usuwanie i wyszukiwanie pakietów oprogramowania. Aby użyć yum, należy wpisać polecenie yum, np. yum install .

3. RPM (Red Hat Package Manager) – jest to narzędzie do zarządzania pakietami oprogramowania w systemach operacyjnych opartych na Red Hat. RPM umożliwia instalację, aktualizację, usuwanie i wyszukiwanie pakietów oprogramowania. Aby użyć RPM, należy wpisać polecenie rpm, np. rpm -i .

4. pacman (Package Manager) – jest to narzędzie do zarządzania pakietami oprogramowania w systemach operacyjnych opartych na Arch Linux. Pacman umożliwia instalację, aktualizację, usuwanie i wyszukiwanie pakietów oprogramowania. Aby użyć pacman, należy wpisać polecenie pacman, np. pacman -S .

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: