Komenda Windows CMD gpupdate. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD gpupdate. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Gpupdate to polecenie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do aktualizacji ustawień grupy. Umożliwia aplikowanie zmian w ustawieniach grupy na komputerze lokalnym lub w sieci.

Składnia:
gpupdate [/target:{computer|user}] [/force] [/wait:] [/logoff] [/boot]

Przykład:
gpupdate /force

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: