Komenda Linux file command

Komenda Linux file command

Komenda Linux file służy do określenia typu pliku. Używa się jej, aby określić, czy plik jest plikiem tekstowym, binarnym, skryptem itp.

Aby skorzystać z komendy file, należy wpisać następującą komendę w terminalu:

file [nazwa pliku]

Na przykład, aby określić typ pliku o nazwie „plik.txt”, należy wpisać:

file plik.txt

Komenda zwróci następujący wynik:

plik.txt: ASCII text

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: