Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć?

Timeout to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które pozwala użytkownikowi ustawić limit czasu dla wykonania polecenia lub skryptu. Składnia polecenia timeout jest następująca:

TIMEOUT [sekundy]

Przykład:

timeout /t 60

Powyższy przykład ustawia limit czasu na 60 sekund.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: