Komenda Windows CMD sort. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD sort. Jak obliczyć?

Komenda sort służy do sortowania wierszy w pliku tekstowym lub wyświetlanych wierszy w oknie polecenia. Składnia komendy sort jest następująca:

sort [opcje] [plik]

Przykład:

sort plik.txt

Powyższa komenda posortuje wiersze w pliku tekstowym o nazwie plik.txt.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: