Komenda Windows CMD defrag. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD defrag. Jak obliczyć?

Defrag to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do defragmentacji dysku twardego. Defragmentacja polega na reorganizacji danych na dysku twardym, aby uzyskać lepszą wydajność i szybszy dostęp do plików.

Składnia:

defrag [dysk:] [/v] [/f] [/b] [/x] [/h] [/u] [/l[:plik]]

Przykład:

defrag C: /v /f /x

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: