Komenda Windows CMD rmdir / rd. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD rmdir / rd. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda rmdir / rd służy do usuwania folderów z systemu Windows. Składnia komendy wygląda następująco:

rmdir [opcje] [ścieżka]

Opcje:
/s – Usuwa wszystkie podfoldery i pliki w folderze.
/q – Usuwa folder bez pytania o potwierdzenie.

Przykład:
rmdir /s C:\Users\John\Documents\FolderName

Ta komenda usunie folder o nazwie FolderName wraz z wszystkimi plikami i podfolderami znajdującymi się w nim.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: