Komenda Windows CMD pathping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD pathping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Pathping to narzędzie diagnostyczne w systemie Windows, które służy do wykrywania i śledzenia ścieżek sieciowych. Komenda ta jest podobna do polecenia tracert, ale wykonuje dodatkowe obliczenia, aby określić średni czas opóźnienia i utratę pakietów na każdym z odcinków trasy.

Składnia:

PATHPING [adres IP lub nazwa hosta] [opcje]

Przykład:

PATHPING www.example.com

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: