Komenda Linux hostname command

Komenda Linux hostname command

Komenda Linux hostname służy do wyświetlenia lub zmiany nazwy hosta. Nazwa hosta jest unikalnym identyfikatorem systemu, który jest używany do identyfikacji systemu w sieci.

Aby skorzystać z komendy hostname, należy wpisać ją w wierszu polecenia.

Aby wyświetlić bieżącą nazwę hosta, należy wpisać:

hostname

Aby zmienić nazwę hosta, należy wpisać:

hostname

Przykłady:

hostname
Wyświetli bieżącą nazwę hosta.

hostname myhost
Zmieni nazwę hosta na myhost.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: