Komenda Linux tail command

Komenda Linux tail command

Komenda Linux tail służy do wyświetlania ostatnich linii z pliku tekstowego. Aby skorzystać z tej komendy, należy wpisać „tail” wraz z nazwą pliku, który chcesz wyświetlić.

Przykład:

tail plik.txt

Ta komenda wyświetli ostatnie linie z pliku tekstowego o nazwie „plik.txt”.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: