Komenda Windows CMD diskpart. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD diskpart. Opis, składnia, przykład użycia.

Diskpart to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do zarządzania dyskami twardymi i partycjami. Umożliwia tworzenie, usuwanie, formatowanie i zarządzanie partycjami dysków twardych.

Składnia:
diskpart

Przykład:
diskpart
list disk
select disk 0
list partition
create partition primary
format fs=ntfs quick
assign letter=d
exit

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: