Komendy Windows CMD

Najnowsze publikacje – Windows CMD

 • Komenda Windows CMD title. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD title. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda CMD title służy do zmiany tytułu okna wiersza poleceń. Składnia tej komendy wygląda następująco: title [tekst] Przykład: title Moje okno wiersza poleceń Po wpisaniu tej komendy tytuł okna wiersza poleceń zostanie […]
 • Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć? Timeout to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które pozwala użytkownikowi ustawić limit czasu dla wykonania polecenia lub skryptu. Składnia polecenia timeout jest następująca: TIMEOUT [sekundy] Przykład: timeout /t 60 Powyższy przykład ustawia limit czasu […]
 • Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda time w systemie Windows służy do wyświetlenia lub ustawienia bieżącego czasu systemowego. Składnia komendy to: time [/t | /c] /t – wyświetla bieżący czas systemowy /c – ustawia bieżący […]
 • Komenda Windows CMD tasklist. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD tasklist. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda tasklist jest używana w systemie Windows do wyświetlania listy procesów uruchomionych w systemie. Składnia komendy to: tasklist [opcje] Przykład użycia: tasklist /svc Ta komenda wyświetli listę wszystkich procesów uruchomionych w systemie, […]
 • Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć? Komenda taskkill służy do zabijania procesów w systemie Windows. Używa się jej, aby zakończyć działanie niechcianych lub niepotrzebnych procesów. Składnia komendy taskkill jest następująca: taskkill [/S system [/U użytkownik [/P hasło]]] [/FI filtr] [/PID […]
 • Komenda Windows CMD start. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD start. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda start służy do uruchamiania programów, plików i folderów w oknie wiersza polecenia systemu Windows. Składnia komendy start jest następująca: start [opcje] [plik] Opcje: /D [folder] – określa folder, w którym ma […]
 • Komenda Windows CMD sort. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD sort. Jak obliczyć? Komenda sort służy do sortowania wierszy w pliku tekstowym lub wyświetlanych wierszy w oknie polecenia. Składnia komendy sort jest następująca: sort [opcje] [plik] Przykład: sort plik.txt Powyższa komenda posortuje wiersze w pliku tekstowym o […]
 • Komenda Windows CMD shutdown. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD shutdown. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda shutdown jest używana do zamykania systemu Windows. Może być używana do zamykania systemu, wyłączania komputera lub wyłączania sesji. Składnia: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a […]
 • Komenda Windows CMD runas. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD runas. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda runas służy do uruchamiania programów lub poleceń z innymi uprawnieniami niż te, którymi dysponuje użytkownik. Używa się jej, aby uzyskać dostęp do zasobów, które są dostępne tylko dla określonych użytkowników lub […]
 • Komenda Windows CMD pause. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD pause. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda pause w systemie Windows CMD służy do wstrzymania wykonywania poleceń w oknie wiersza poleceń. Używa się jej, aby wyświetlić komunikat i zatrzymać wykonywanie poleceń, […]
 • Komenda Windows CMD hostname. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD hostname. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda hostname służy do wyświetlenia nazwy komputera w systemie Windows. Składnia komendy to: hostname Przykład użycia: hostname Wynik: MojKomputer
 • Komenda Windows CMD find. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD find. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Find to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do wyszukiwania plików i folderów na dysku twardym. Składnia polecenia Find jest następująca: FIND [/V] [/C] […]
 • Komenda Windows CMD exit. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD exit. Jak obliczyć? Komenda exit służy do wyjścia z okna wiersza poleceń Windows. Aby jej użyć, wpisz po prostu „exit” w oknie wiersza poleceń. Składnia: exit Przykład: C:\> exit
 • Komenda Windows CMD echo. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD echo. Jak obliczyć? Echo jest poleceniem wiersza polecenia systemu Windows, które służy do wyświetlania tekstu lub zmiennych na ekranie. Składnia polecenia echo jest następująca: echo [tekst] Przykład: echo Witaj świecie! Wynik: Witaj […]
 • Komenda Windows CMD dir. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD dir. Jak obliczyć? Komenda dir służy do wyświetlenia zawartości katalogu w systemie Windows. Składnia komendy dir jest następująca: DIR [opcje] [plik] Przykład: DIR C:\Windows Powyższy przykład wyświetli zawartość katalogu Windows na dysku […]
 • Komenda Windows CMD date. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD date. Jak obliczyć? Komenda date w systemie Windows służy do wyświetlenia lub zmiany bieżącej daty systemowej. Składnia komendy date jest następująca: date [/t | /v] [/a] [d:mm-dd-rrrr] [time] /t – wyświetla tylko […]
 • Komenda Windows CMD color. Jak zmienić kolor tekstu w Windows CMD?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD color. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda Windows CMD Color służy do zmiany kolorów tekstu i tła w oknie wiersza polecenia. Używa się jej w celu uzyskania lepszego wyglądu i łatwiejszego odczytania tekstu. […]
 • Komenda Windows CMD cls. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD cls. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cls (Clear Screen) służy do wyczyszczenia ekranu w oknie wiersza poleceń Windows. Składnia tej komendy jest następująca: Aby użyć tej komendy, wystarczy wpisać ją w oknie […]
 • Komenda Windows CMD cd. Jak wskazać katalog?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD cd. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cd (z angielskiego change directory) służy do zmiany bieżącego katalogu w systemie Windows CMD. Składnia komendy wygląda następująco: Ścieżka może być względna lub bezwzględna. Przykład użycia […]
 • Komenda Windows CMD call. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin CALL – jak uruchomić dowolny program z poziomu wiersza poleceń CMD Windows CMD call to polecenie, które pozwala wywołać inny program lub skrypt z poziomu wiersza poleceń. W ten sposób możemy odpalić dowolny program lub […]