Komendy Windows CMD

Najnowsze publikacje – Windows CMD

 • Komenda Windows CMD reg. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD reg. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda reg służy do zarządzania rejestrem systemu Windows. Umożliwia tworzenie, edytowanie, usuwanie i wyświetlanie wpisów rejestru. Składnia: REG [OPERACJA] [KLUCZ] [PARAMETRY] Przykład: REG ADD „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyCompany” /v Version /t REG_SZ /d 1.0.0.0
 • Komenda Windows CMD prompt. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD prompt. Jak obliczyć? Komenda CMD (Command Prompt) jest interfejsem wiersza poleceń systemu Windows, który pozwala użytkownikom wykonywać polecenia i operacje systemowe. Składnia: cmd [polecenie] [opcje] Przykład: cmd /c dir Polecenie to wyświetli zawartość bieżącego katalogu.
 • Komenda Windows CMD perfmon. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD perfmon. Opis, składnia, przykład użycia. Perfmon (Performance Monitor) to narzędzie systemu Windows, które służy do monitorowania wydajności systemu. Umożliwia użytkownikom monitorowanie wskaźników wydajności, takich jak wykorzystanie procesora, wykorzystanie pamięci, wykorzystanie dysku twardego i wiele innych. Składnia: perfmon […]
 • Komenda Windows CMD gpupdate. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD gpupdate. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Gpupdate to polecenie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do aktualizacji ustawień grupy. Umożliwia aplikowanie zmian w ustawieniach grupy na komputerze lokalnym lub w sieci. Składnia: gpupdate [/target:{computer|user}] [/force] [/wait:] […]
 • Komenda Windows CMD gpresult. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD gpresult. Opis, składnia, przykład użycia. Gpresult to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do wyświetlania wyników ostatniego procesu grupowego. Komenda ta może być używana do wyświetlania informacji o zastosowanych grupowych ustawieniach polityki, w tym ogólnych ustawień […]
 • Komenda Windows CMD for. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD for. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Windows CMD to skrót od polecenia wiersza poleceń systemu Windows. Jest to interaktywne narzędzie do wykonywania poleceń i skryptów w systemie Windows. Składnia: cmd [polecenie] [opcje] Przykład: cmd /c dir
 • Komenda Windows CMD vol. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD vol. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda `vol` służy do wyświetlania numeru seryjnego dysku twardego. Składnia komendy to: `vol [dysk]` gdzie `dysk` jest opcjonalnym parametrem wskazującym dysk, dla którego chcesz wyświetlić numer seryjny. Jeśli nie podasz żadnego dysku, […]
 • Komenda Windows CMD verify. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD verify. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda Windows CMD verify służy do włączania lub wyłączania weryfikacji plików podczas kopiowania. Używa się jej w celu sprawdzenia, czy pliki są poprawnie skopiowane. Składnia komendy wygląda następująco: VERIFY [ON | OFF] […]
 • Komenda Windows CMD mountvol. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD mountvol. Jak obliczyć? Mountvol to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do tworzenia, usuwania, wyświetlania i zmieniania woluminów w systemie plików NTFS. Składnia: MOUNTVOL [wolumin] [ścieżka] [opcje] Przykład: MOUNTVOL X: \\Server\Share Powyższy przykład tworzy wolumin X: […]
 • Komenda Windows CMD mode. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD mode. Jak obliczyć? Komenda „echo” służy do wyświetlania tekstu lub zmiennych w oknie wiersza poleceń. Składnia komendy „echo” wygląda następująco: echo [tekst] Przykład: echo „Witaj w Windows CMD!”
 • Komenda Windows CMD label. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD label. Jak obliczyć? Komenda CMD Label służy do tworzenia, zmieniania lub usuwania etykiet dysków. Składnia komendy wygląda następująco: LABEL [dysk:]etykieta Przykład: LABEL C: NOWY_DYSK
 • Komenda Windows CMD format. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD format. Jak obliczyć? Format to polecenie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do sformatowania dysku twardego lub innego nośnika danych, takiego jak dyskietka, karta pamięci lub dysk USB. Składnia polecenia Format jest następująca: Format [dysk]: [/FS:system_plików] [/V:nazwa_partycji] […]
 • Komenda Windows CMD driverquery. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD driverquery. Jak obliczyć? Komenda driverquery służy do wyświetlania informacji o sterownikach zainstalowanych w systemie Windows. Używa się jej w oknie wiersza poleceń. Składnia komendy driverquery to: driverquery [opcje] Przykład użycia: driverquery /v
 • Komenda Windows CMD diskpart. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD diskpart. Opis, składnia, przykład użycia. Diskpart to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do zarządzania dyskami twardymi i partycjami. Umożliwia tworzenie, usuwanie, formatowanie i zarządzanie partycjami dysków twardych. Składnia: diskpart Przykład: diskpart list disk select disk […]
 • Komenda Windows CMD defrag. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD defrag. Jak obliczyć? Defrag to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do defragmentacji dysku twardego. Defragmentacja polega na reorganizacji danych na dysku twardym, aby uzyskać lepszą wydajność i szybszy dostęp do plików. Składnia: defrag [dysk:] [/v] […]
 • Komenda Windows CMD chkntfs. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD chkntfs. Jak obliczyć? Komenda chkntfs służy do sprawdzania i zmiany ustawień systemu plików NTFS. Umożliwia ona sprawdzenie, czy system plików NTFS jest włączony lub wyłączony, a także ustawienia dotyczące automatycznego skanowania systemu plików NTFS. Składnia: CHKNTFS [opcja] […]
 • Komenda Windows CMD chkdsk. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD chkdsk. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda chkdsk (skrót od Check Disk) służy do skanowania i naprawiania błędów na dysku twardym lub innym nośniku danych. Używa się jej do wykrywania i naprawiania błędów systemu plików, takich jak uszkodzone […]
 • Komenda Windows CMD type. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD type. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda CMD (Command Prompt) jest interfejsem wiersza poleceń systemu Windows, który umożliwia użytkownikom wykonywanie poleceń i operacji systemowych. Składnia: cmd [polecenie] [opcje] Przykład: cmd /c dir Polecenie to wyświetli zawartość […]
 • Komenda Windows CMD tree. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD tree. Jak obliczyć? Komenda tree służy do wyświetlenia struktury katalogów i plików w systemie Windows. Składnia komendy tree jest następująca: tree [opcje] [ścieżka] Przykład: tree C:\Windows Ta komenda wyświetli strukturę katalogów i plików w katalogu C:\Windows.
 • Komenda Windows CMD rmdir / rd. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD rmdir / rd. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda rmdir / rd służy do usuwania folderów z systemu Windows. Składnia komendy wygląda następująco: rmdir [opcje] [ścieżka] Opcje: /s – Usuwa wszystkie podfoldery i pliki w folderze. […]
 • Komenda Windows CMD replace. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD replace. Opis, składnia, przykład użycia. Replace to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do zastępowania jednego lub więcej plików innymi plikami. Składnia: REPLACE [ścieżka_źródłowa] [ścieżka_docelowa] [/A] [/P] [/R] [/W] [/D] [/F] [/V] [/N] [/C] Przykład: REPLACE […]
 • Komenda Windows CMD rename. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD rename. Opis, składnia, przykład użycia. Rename to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do zmiany nazwy pliku lub folderu. Składnia polecenia rename jest następująca: RENAME [ścieżka]nazwa_pliku nowa_nazwa Przykład: RENAME C:\Users\User\Documents\test.txt nowy_test.txt
 • Komenda Windows CMD move. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD move. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda move służy do przenoszenia plików lub folderów z jednego miejsca w systemie plików do innego. Składnia komendy move to: MOVE [źródło] [cel] Przykład: move C:\Users\User\Desktop\plik.txt C:\Users\User\Documents\plik.txt
 • Komenda Windows CMD mkdir. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD mkdir. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda MKDIR (Make Directory) służy do tworzenia nowych folderów w systemie Windows. Składnia komendy MKDIR wygląda następująco: MKDIR [ścieżka] Przykład: MKDIR C:\Users\John\Documents\NewFolder Powyższy przykład tworzy nowy folder o nazwie NewFolder […]
 • Komenda Windows CMD fc. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD fc. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda fc (ang. File Compare) służy do porównywania dwóch plików tekstowych. Umożliwia wyświetlenie różnic między nimi. Składnia: FC [plik1] [plik2] [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W] Przykład: fc plik1.txt plik2.txt /w
 • Komenda Windows CMD expand. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD expand. Opis, składnia, przykład użycia. Expand to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do rozpakowywania plików skompresowanych w formacie CAB. Składnia polecenia wygląda następująco: expand [] Przykład: expand C:\plik.cab C:\plik_rozpakowany
 • Komenda Windows CMD erase / del. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD erase / del. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda DEL (ERASE) służy do usuwania plików i folderów z systemu Windows. Składnia komendy wygląda następująco: DEL [ścieżka] [plik] Przykład: DEL C:\Users\John\Documents\example.txt Ta komenda usunie plik o nazwie […]
 • Komenda Windows CMD diskcopy. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD diskcopy. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Diskcopy to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do kopiowania dysków twardych lub dyskietek. Umożliwia kopiowanie całego dysku lub jego części. Składnia: DISKCOPY [źródło] [cel] Przykład: DISKCOPY A: B:
 • Komenda Windows CMD diskcomp. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD diskcomp. Opis, składnia, przykład użycia. Diskcomp to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do porównywania zawartości dwóch dysków twardych lub dyskietek. Komenda ta może być używana do wykrywania różnic między danymi na dyskach twardych lub dyskietkach. […]
 • Komenda Windows CMD copy / xcopy. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD copy / xcopy. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda COPY / XCOPY służy do kopiowania plików i folderów w systemie Windows. Można jej używać do kopiowania pojedynczych plików lub całych folderów. Składnia: COPY [źródło] [cel] XCOPY [źródło] [cel] […]
 • Komenda Windows CMD compact. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD compact. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda compact jest używana w systemie Windows do kompresowania plików i folderów. Umożliwia ona zmniejszenie rozmiaru plików i folderów, co zmniejsza ilość miejsca zajmowanego na dysku twardym. Składnia: COMPACT [opcje] [ścieżka] Opcje: […]
 • Komenda Windows CMD comp. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD comp. Jak obliczyć? Komenda „comp” jest używana w systemie Windows do porównywania dwóch plików lub katalogów. Składnia komendy wygląda następująco: COMP [opcje] plik1 plik2 Opcje: – /A – wyświetla wszystkie znaki, w tym znaki sterujące – /L […]
 • Komenda Windows CMD attrib. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD attrib. Jak obliczyć? Attrib to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do zmiany atrybutów plików i folderów. Atrybuty określają, czy plik lub folder jest widoczny, czy jest ukryty, czy jest chroniony przed zapisem, itp. Składnia: ATTRIB […]
 • Komenda Windows CMD tracert. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD tracert. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Tracert to polecenie systemu Windows, które służy do wykrywania ścieżki pakietów w sieci. Komenda ta pozwala użytkownikowi zobaczyć, jakie urządzenia są po drodze między nim a docelowym adresem IP. Składnia: […]
 • Komenda Windows CMD tftp. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD tftp. Jak obliczyć? TFTP (Trivial File Transfer Protocol) to protokół służący do przesyłania plików między komputerami. Komenda TFTP w systemie Windows jest dostępna w wierszu polecenia CMD. Składnia: TFTP [opcje] [host] Opcje: -i: Użyj tej opcji, aby […]
 • Komenda Windows CMD telnet. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD telnet. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda telnet służy do nawiązywania połączenia z zdalnym komputerem za pośrednictwem protokołu Telnet. Umożliwia to wykonywanie poleceń na zdalnym komputerze za pośrednictwem lokalnego komputera. Składnia: telnet [adres_IP] [port] Przykład: telnet […]
 • Komenda Windows CMD systeminfo. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD systeminfo. Jak obliczyć? Systeminfo to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które wyświetla informacje o systemie, w tym informacje o systemie operacyjnym, konfiguracji sprzętowej i oprogramowaniu. Składnia: systeminfo [parametr] Przykład: systeminfo /s nazwa_komputera
 • Komenda Windows CMD route. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD route. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda route służy do zarządzania tablicą routingu w systemie Windows. Umożliwia ona tworzenie, modyfikowanie i usuwanie wpisów z tablicy routingu. Składnia: ROUTE [-f] [-p] [komenda [argumenty]] Przykład: route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 […]
 • Komenda Windows CMD ping. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda ping służy do wysyłania pakietów ICMP Echo Request do innych komputerów w celu sprawdzenia, czy są one dostępne w sieci. Składnia komendy ping w systemie Windows to: ping [adres […]
 • Komenda Windows CMD pathping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD pathping. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Pathping to narzędzie diagnostyczne w systemie Windows, które służy do wykrywania i śledzenia ścieżek sieciowych. Komenda ta jest podobna do polecenia tracert, ale wykonuje dodatkowe obliczenia, aby określić średni czas […]
 • Komenda Windows CMD nslookup. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD nslookup. Opis, składnia, przykład użycia. NSLookup to narzędzie służące do wykonywania zapytań DNS. Umożliwia ono użytkownikom wyszukiwanie informacji o domenach i adresach IP. Składnia: nslookup [opcje] [nazwa_hosta] [serwer_DNS] Przykład: nslookup www.example.com 8.8.8.8
 • Komenda Windows CMD netstat. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD netstat. Opis, składnia, przykład użycia. Netstat to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do wyświetlania informacji o połączeniach sieciowych, tablicach routingu i interfejsach sieciowych. Składnia: netstat [opcje] Przykład: netstat -a -n -o Powyższy przykład wyświetli wszystkie […]
 • Komenda Windows CMD netsh. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD netsh. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda Netsh jest używana do konfigurowania i monitorowania sieci w systemach Windows. Umożliwia ona zarządzanie konfiguracją sieciową, taką jak konfiguracja protokołów sieciowych, konfiguracja interfejsów sieciowych, konfiguracja routingu i wiele innych. Składnia: netsh […]
 • Komenda Windows CMD ipconfig. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ipconfig. Jak obliczyć? Komenda ipconfig służy do wyświetlania informacji o konfiguracji sieciowej komputera. Używa się jej w celu uzyskania informacji o adresie IP, maski podsieci, bramie domyślnej, adresie serwera DNS itp. Składnia: ipconfig [opcje] Przykład: ipconfig /all
 • Komenda Windows CMD getmac. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD getmac. Jak obliczyć? Komenda getmac służy do wyświetlenia adresu fizycznego (MAC) karty sieciowej. Składnia komendy wygląda następująco: getmac [parametry] Parametry: /s nazwa_komputera – Wyświetla adresy MAC komputera o podanej nazwie /u nazwa_użytkownika – Wyświetla adresy MAC komputera […]
 • Komenda Windows CMD ftype. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ftype. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda ftype służy do określania typu pliku i jego powiązanego programu. Używa się jej do określenia, jaki program ma być uruchamiany, gdy użytkownik kliknie na plik określonego typu. Składnia: FTYPE [rozszerzenie_pliku] [program] […]
 • Komenda Windows CMD ftp. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD ftp. Jak obliczyć? Komenda CMD ftp służy do przesyłania plików między komputerami za pośrednictwem protokołu FTP (File Transfer Protocol). Używa się jej do przesyłania plików z jednego komputera na inny lub do pobierania plików z innego komputera. […]
 • Komenda Windows CMD w32tm. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD w32tm. Jak obliczyć? W32tm to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do konfigurowania i monitorowania usługi czasu systemu Windows. Umożliwia również synchronizację zegara systemowego z zewnętrznymi serwerami czasu. Składnia: w32tm [opcje] Przykład: w32tm /config /manualpeerlist:”0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org” […]
 • Komenda Windows CMD ver. Opis, składnia, przykład użycia.
  Komenda Windows CMD ver. Jak obliczyć? Windows CMD to interaktywne narzędzie wiersza polecenia, które umożliwia użytkownikom wykonywanie poleceń i operacji systemowych w systemie Windows. Komenda ta służy do wykonywania poleceń systemowych, takich jak tworzenie plików, kopiowanie plików, zarządzanie użytkownikami i […]
 • Komenda Windows CMD title. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD title. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda CMD title służy do zmiany tytułu okna wiersza poleceń. Składnia tej komendy wygląda następująco: title [tekst] Przykład: title Moje okno wiersza poleceń Po wpisaniu tej komendy tytuł okna wiersza poleceń zostanie […]
 • Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD timeout. Jak obliczyć? Timeout to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które pozwala użytkownikowi ustawić limit czasu dla wykonania polecenia lub skryptu. Składnia polecenia timeout jest następująca: TIMEOUT [sekundy] Przykład: timeout /t 60 Powyższy przykład ustawia limit czasu […]
 • Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda time w systemie Windows służy do wyświetlenia lub ustawienia bieżącego czasu systemowego. Składnia komendy to: time [/t | /c] /t – wyświetla bieżący czas systemowy /c – ustawia bieżący […]
 • Komenda Windows CMD tasklist. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD tasklist. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda tasklist jest używana w systemie Windows do wyświetlania listy procesów uruchomionych w systemie. Składnia komendy to: tasklist [opcje] Przykład użycia: tasklist /svc Ta komenda wyświetli listę wszystkich procesów uruchomionych w systemie, […]
 • Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć?
  Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć? Komenda taskkill służy do zabijania procesów w systemie Windows. Używa się jej, aby zakończyć działanie niechcianych lub niepotrzebnych procesów. Składnia komendy taskkill jest następująca: taskkill [/S system [/U użytkownik [/P hasło]]] [/FI filtr] [/PID […]
 • Komenda Windows CMD start. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD start. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda start służy do uruchamiania programów, plików i folderów w oknie wiersza polecenia systemu Windows. Składnia komendy start jest następująca: start [opcje] [plik] Opcje: /D [folder] – określa folder, w którym ma […]
 • Komenda Windows CMD sort. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD sort. Jak obliczyć? Komenda sort służy do sortowania wierszy w pliku tekstowym lub wyświetlanych wierszy w oknie polecenia. Składnia komendy sort jest następująca: sort [opcje] [plik] Przykład: sort plik.txt Powyższa komenda posortuje wiersze w pliku tekstowym o […]
 • Komenda Windows CMD shutdown. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD shutdown. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda shutdown jest używana do zamykania systemu Windows. Może być używana do zamykania systemu, wyłączania komputera lub wyłączania sesji. Składnia: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a […]
 • Komenda Windows CMD runas. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Komenda Windows CMD runas. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda runas służy do uruchamiania programów lub poleceń z innymi uprawnieniami niż te, którymi dysponuje użytkownik. Używa się jej, aby uzyskać dostęp do zasobów, które są dostępne tylko dla określonych użytkowników lub […]
 • Komenda Windows CMD pause. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD pause. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda pause w systemie Windows CMD służy do wstrzymania wykonywania poleceń w oknie wiersza poleceń. Używa się jej, aby wyświetlić komunikat i zatrzymać wykonywanie poleceń, […]
 • Komenda Windows CMD hostname. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD hostname. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Komenda hostname służy do wyświetlenia nazwy komputera w systemie Windows. Składnia komendy to: hostname Przykład użycia: hostname Wynik: MojKomputer
 • Komenda Windows CMD find. Jak obliczyć?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD find. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy? Find to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do wyszukiwania plików i folderów na dysku twardym. Składnia polecenia Find jest następująca: FIND [/V] [/C] […]
 • Komenda Windows CMD exit. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD exit. Jak obliczyć? Komenda exit służy do wyjścia z okna wiersza poleceń Windows. Aby jej użyć, wpisz po prostu „exit” w oknie wiersza poleceń. Składnia: exit Przykład: C:\> exit
 • Komenda Windows CMD echo. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD echo. Jak obliczyć? Echo jest poleceniem wiersza polecenia systemu Windows, które służy do wyświetlania tekstu lub zmiennych na ekranie. Składnia polecenia echo jest następująca: echo [tekst] Przykład: echo Witaj świecie! Wynik: Witaj […]
 • Komenda Windows CMD dir. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD dir. Jak obliczyć? Komenda dir służy do wyświetlenia zawartości katalogu w systemie Windows. Składnia komendy dir jest następująca: DIR [opcje] [plik] Przykład: DIR C:\Windows Powyższy przykład wyświetli zawartość katalogu Windows na dysku […]
 • Komenda Windows CMD date. Opis, składnia, przykład użycia.
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD date. Jak obliczyć? Komenda date w systemie Windows służy do wyświetlenia lub zmiany bieżącej daty systemowej. Składnia komendy date jest następująca: date [/t | /v] [/a] [d:mm-dd-rrrr] [time] /t – wyświetla tylko […]
 • Komenda Windows CMD color. Jak zmienić kolor tekstu w Windows CMD?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD color. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda Windows CMD Color służy do zmiany kolorów tekstu i tła w oknie wiersza polecenia. Używa się jej w celu uzyskania lepszego wyglądu i łatwiejszego odczytania tekstu. […]
 • Komenda Windows CMD cls. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD cls. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cls (Clear Screen) służy do wyczyszczenia ekranu w oknie wiersza poleceń Windows. Składnia tej komendy jest następująca: Aby użyć tej komendy, wystarczy wpisać ją w oknie […]
 • Komenda Windows CMD cd. Jak wskazać katalog?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin Komenda Windows CMD cd. Opis, składnia, przykład użycia. Komenda cd (z angielskiego change directory) służy do zmiany bieżącego katalogu w systemie Windows CMD. Składnia komendy wygląda następująco: Ścieżka może być względna lub bezwzględna. Przykład użycia […]
 • Komenda Windows CMD call. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?
  Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin CALL – jak uruchomić dowolny program z poziomu wiersza poleceń CMD Windows CMD call to polecenie, które pozwala wywołać inny program lub skrypt z poziomu wiersza poleceń. W ten sposób możemy odpalić dowolny program lub […]