Komenda Linux sudo command

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Komenda Linux sudo command

Komenda sudo (skrót od SuperUser DO) służy do wykonywania poleceń z uprawnieniami administratora. Użytkownik może wykonywać polecenia, które wymagają uprawnień administratora, bez konieczności logowania się jako administrator.

Aby skorzystać z komendy sudo, użytkownik musi wpisać hasło administratora. Jeśli hasło jest poprawne, użytkownik może wykonać polecenie z uprawnieniami administratora.

Przykłady:

Aby zainstalować nowy program, użytkownik może użyć komendy sudo:

sudo apt-get install nazwa_programu

Aby usunąć plik, użytkownik może użyć komendy sudo:

sudo rm nazwa_pliku

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: