Funkcja Oracle TO_DATE. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle TO_DATE. Jak obliczyć?

Funkcja Oracle database SQL TO_DATE służy do konwersji ciągu znaków na datę. Używa się jej do konwersji ciągu znaków na datę w formacie Oracle. Składnia funkcji TO_DATE wygląda następująco:

TO_DATE(string, [format_mask], [nls_language])

Gdzie:

– string – ciąg znaków do konwersji na datę
– format_mask – opcjonalny parametr określający format daty
– nls_language – opcjonalny parametr określający język

Przykład użycia funkcji TO_DATE:

SELECT TO_DATE(’20-12-2024′, 'DD-MM-YYYY’) FROM DUAL;

Wynik:

20-12-2024

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: