Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD time. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda time w systemie Windows służy do wyświetlenia lub ustawienia bieżącego czasu systemowego. Składnia komendy to:

time [/t | /c]

/t – wyświetla bieżący czas systemowy
/c – ustawia bieżący czas systemowy

Przykład użycia:

time /t

Wyświetli bieżący czas systemowy.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: