Komenda Linux passwd command

Komenda Linux passwd command

Komenda passwd służy do zmiany hasła użytkownika w systemie Linux. Aby skorzystać z tej komendy, użytkownik musi mieć uprawnienia administratora.

Aby zmienić hasło użytkownika, należy wpisać następującą komendę:

passwd

Na przykład, aby zmienić hasło użytkownika o nazwie „john”, należy wpisać:

passwd john

System zapyta o podanie starego hasła, a następnie o podanie nowego hasła. Po wprowadzeniu nowego hasła, system zapyta o jego potwierdzenie. Po potwierdzeniu nowego hasła, zmiana hasła zostanie zakończona.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: