Komenda Windows CMD w32tm. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD w32tm. Jak obliczyć?

W32tm to narzędzie wiersza polecenia systemu Windows, które służy do konfigurowania i monitorowania usługi czasu systemu Windows. Umożliwia również synchronizację zegara systemowego z zewnętrznymi serwerami czasu.

Składnia:

w32tm [opcje]

Przykład:

w32tm /config /manualpeerlist:”0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org” /syncfromflags:manual /reliable:yes /update

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: