Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD taskkill. Jak obliczyć?

Komenda taskkill służy do zabijania procesów w systemie Windows. Używa się jej, aby zakończyć działanie niechcianych lub niepotrzebnych procesów. Składnia komendy taskkill jest następująca:

taskkill [/S system [/U użytkownik [/P hasło]]] [/FI filtr] [/PID proces_ID | /IM nazwa_procesu] [/F]

Przykład:

taskkill /IM notepad.exe /F

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: