Komenda Windows CMD chkntfs. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD chkntfs. Jak obliczyć?

Komenda chkntfs służy do sprawdzania i zmiany ustawień systemu plików NTFS. Umożliwia ona sprawdzenie, czy system plików NTFS jest włączony lub wyłączony, a także ustawienia dotyczące automatycznego skanowania systemu plików NTFS.

Składnia:

CHKNTFS [opcja]

Opcje:

/D – Wyświetla informacje o automatycznym skanowaniu systemu plików NTFS.

/T[:czas] – Ustawia czas automatycznego skanowania systemu plików NTFS.

/X – Wyłącza automatyczne skanowanie systemu plików NTFS.

/C – Wyświetla informacje o stanie systemu plików NTFS.

Przykład:

Aby wyświetlić informacje o automatycznym skanowaniu systemu plików NTFS, wpisz następującą komendę:

chkntfs /d

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: