Komenda Windows CMD rename. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD rename. Opis, składnia, przykład użycia.

Rename to polecenie wiersza poleceń systemu Windows, które służy do zmiany nazwy pliku lub folderu. Składnia polecenia rename jest następująca:

RENAME [ścieżka]nazwa_pliku nowa_nazwa

Przykład:

RENAME C:\Users\User\Documents\test.txt nowy_test.txt

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: