Komenda Windows CMD shutdown. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD shutdown. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda shutdown jest używana do zamykania systemu Windows. Może być używana do zamykania systemu, wyłączania komputera lub wyłączania sesji.

Składnia:
shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] [/f] [/m \\Computer] [/t xxx] [/d [p:x:yy]] [/c „Komentarz”]

Przykład:
shutdown /s /t 0

Powyższy przykład wyłączy komputer po 0 sekundach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: