Komenda Windows CMD chkdsk. Jak obliczyć?

Komenda Windows CMD chkdsk. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda chkdsk (skrót od Check Disk) służy do skanowania i naprawiania błędów na dysku twardym lub innym nośniku danych. Używa się jej do wykrywania i naprawiania błędów systemu plików, takich jak uszkodzone sektory, nieprawidłowe wpisy w rejestrze, nieprawidłowe wpisy w tablicy alokacji plików i inne.

Składnia:

CHKDSK [dysk:][[ścieżka]nazwa_pliku] [/F] [/V] [/R] [/X] [/I] [/C] [/L[:rozmiar_pliku]]

Przykład:

CHKDSK C: /F /V /R /X /I /C /L:2048

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: