Komenda Linux history command

Komenda Linux history command

Komenda history jest używana do wyświetlenia listy wszystkich poleceń, które zostały wykonane w bieżącym sesji terminala. Aby skorzystać z tej komendy, wystarczy wpisać history w terminalu.

Przykłady:

1. Aby wyświetlić ostatnie 10 poleceń wykonanych w terminalu, wpisz:

history 10

2. Aby wyświetlić wszystkie polecenia wykonane w bieżącej sesji terminala, wpisz:

history

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: