Komenda Windows CMD start. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD start. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda start służy do uruchamiania programów, plików i folderów w oknie wiersza polecenia systemu Windows. Składnia komendy start jest następująca:

start [opcje] [plik]

Opcje:
/D [folder] – określa folder, w którym ma zostać uruchomiony plik.
/I – uruchamia plik w bieżącym folderze.
/MIN – uruchamia plik w trybie minimalizacji.
/MAX – uruchamia plik w trybie maksymalizacji.
/SEPARATE – uruchamia plik w oddzielnym procesie.
/SHARED – uruchamia plik w współdzielonym procesie.
/WAIT – czeka na zakończenie działania pliku.

Przykład:
start /max notepad.exe

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: