Komenda Windows CMD mode. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda Windows CMD mode. Jak obliczyć?

Komenda „echo” służy do wyświetlania tekstu lub zmiennych w oknie wiersza poleceń. Składnia komendy „echo” wygląda następująco:

echo [tekst]

Przykład:

echo „Witaj w Windows CMD!”

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: