Komenda Linux find command

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/27 przez admin

Komenda Linux find command

Komenda Linux find służy do wyszukiwania plików i katalogów w systemie Linux. Umożliwia wyszukiwanie plików i katalogów na podstawie ich nazw, atrybutów, typu, wielkości, daty modyfikacji i innych kryteriów.

Aby skorzystać z komendy find, należy wpisać następującą składnię:

find [ścieżka] [opcje] [wyrażenie]

Ścieżka jest opcjonalna i określa miejsce, w którym zostanie wykonane wyszukiwanie. Jeśli nie zostanie podana, wyszukiwanie zostanie wykonane w bieżącym katalogu.

Opcje są również opcjonalne i określają, jakie kryteria mają być użyte do wyszukiwania plików i katalogów.

Wyrażenie jest również opcjonalne i określa, jakie pliki i katalogi mają być wyszukiwane.

Przykłady:

Aby wyszukać wszystkie pliki w bieżącym katalogu:

find

Aby wyszukać wszystkie pliki w katalogu /home/user:

find /home/user

Aby wyszukać wszystkie pliki z rozszerzeniem .txt w bieżącym katalogu:

find . -name „*.txt”

Aby wyszukać wszystkie pliki, które zostały zmodyfikowane w ciągu ostatnich 24 godzin:

find . -mtime -1

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: