Komenda Windows CMD fc. Jak prawidłowo korzystać z tej komendy?

Komenda Windows CMD fc. Opis, składnia, przykład użycia.

Komenda fc (ang. File Compare) służy do porównywania dwóch plików tekstowych. Umożliwia wyświetlenie różnic między nimi.

Składnia:

FC [plik1] [plik2] [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W]

Przykład:

fc plik1.txt plik2.txt /w

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: