Funkcja Oracle TO_CHAR. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle TO_CHAR. Jak obliczyć?

Funkcja TO_CHAR w Oracle SQL jest jedną z najczęściej używanych funkcji. Służy do konwersji danych z jednego typu na inny. Najczęściej używana jest do konwersji liczb na ciągi znaków. Funkcja TO_CHAR jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala na wyświetlanie danych w określonym formacie.

Składnia funkcji TO_CHAR jest następująca:

TO_CHAR (wartość, [format])

Gdzie wartość jest wartością, którą chcesz skonwertować, a format jest formatem, w jakim chcesz skonwertować wartość. Format może być opcjonalny, jeśli nie jest podany, Oracle użyje domyślnego formatu.

Przykład użycia funkcji TO_CHAR:

SELECT TO_CHAR(12345.67, '$99,999.99′) FROM DUAL;

Wynik: $12,345.67

W tym przykładzie funkcja TO_CHAR została użyta do konwersji liczby 12345.67 na ciąg znaków w formacie $99,999.99.

Funkcja TO_CHAR jest bardzo przydatna, ponieważ pozwala na wyświetlanie danych w określonym formacie. Może być używana do konwersji liczb na ciągi znaków, dat na ciągi znaków, a także do konwersji innych typów danych. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wyświetlania danych w określonym formacie.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: