Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_LOB.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle TO_LOB. Opis, składnia, przykład użycia.

Funkcja Oracle Database SQL TO_LOB służy do konwersji danych typu CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2, CLOB lub NCLOB na typ danych LOB. Składnia tej funkcji wygląda następująco:

TO_LOB(char_or_varchar2_or_nchar_or_nvarchar2_or_clob_or_nclob)

Przykład użycia tej funkcji:

SELECT TO_LOB(’This is a test’) FROM DUAL;

Wynik:

This is a test

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: