Funkcja Replace Oracle – Jak używać funkcji Replace

2017/09/20

1. Funkcja Replace Oracle – Opis

Funkcja Replace w Oracle zastępuje jeden ciąg znaków drugim ciągiem. Za pomocą funkcji Replace Oracle możemy zamienić cały ciąg tekstowy, jego część lub też pojedynczą literę. Jeśli nie wprowadzimy w funkcji argumentu, który określa tzw. zamiennik, funkcja wytnie cały szukany ciąg z tekstu bazowego.

2. Funkcja Oracle Replace – Składnia

String – Ciąg znaków, w którym szukamy wyrażenia, które chcemy zastąpić.

String_to_replace – Wyrażenie, które chcemy zastąpić.

Replacement_string – Wyrażenie, którym zastępujemy. Argument opcjonalny.

Zwrot funkcji: String / wartość tekstowa

3. Funkcja Oracle Replace – Przykład

Jak używać funkcji Substr  w kodzie SQL Oracle? Poniżej przykład użycia funkcji Substr w SQL Developer.

Funkcje Oracle SQL – Funkcja Replace Oracle

Funkcje Oracle SQL – Funkcja Replace Oracle

4. Funkcja Replace – Dodatkowe informacje

  • Jeśli nie wprowadzimy trzeciego opcjonalnego argumentu funkcji Replace, funkcja wytnie ciąg znaków określony w argumencie drugim.

5. Funkcja Replace Oracle – Gdzie stosować?

Funkcję możemy stosować w: Oracle 10g, Oracle 11g, Oracle 12c.

Artykuł jest częścią listy funkcji Oracle SQL i PL/SQL. Listę wszystkich funkcji Oracle znajdziesz pod tym adresem: Funkcje Oracle SQL.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

%d bloggers like this: