Funkcja Oracle TO_SINGLE_BYTE. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja TO_SINGLE_BYTE.

Funkcja TO_SINGLE_BYTE w Oracle SQL jest używana do konwersji znaków wielobajtowych na pojedynczy bajt. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy chcemy wykonać operacje na danych wielobajtowych, takich jak sortowanie, porównywanie lub wyszukiwanie. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w przypadku, gdy dane wielobajtowe są przechowywane w bazie danych Oracle.

Składnia funkcji TO_SINGLE_BYTE jest następująca:

TO_SINGLE_BYTE (char_expr)

Gdzie char_expr jest wyrażeniem znakowym, które ma zostać skonwertowane na pojedynczy bajt.

Przykład użycia funkcji TO_SINGLE_BYTE może wyglądać następująco:

SELECT TO_SINGLE_BYTE (name)
FROM employees
WHERE name LIKE '%John%’;

W powyższym przykładzie funkcja TO_SINGLE_BYTE zostanie użyta do wyszukania wszystkich wpisów w tabeli employees, które zawierają imię John. Funkcja ta zapewni, że wszystkie wyniki będą wyświetlane w pojedynczym bajcie, co ułatwi porównywanie i sortowanie wyników.

Funkcja TO_SINGLE_BYTE jest bardzo przydatna w przypadku, gdy chcemy wykonać operacje na danych wielobajtowych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku, gdy dane wielobajtowe są przechowywane w bazie danych Oracle. Funkcja ta pozwala na konwersję znaków wielobajtowych na pojedynczy bajt, co ułatwia porównywanie i sortowanie wyników. Składnia funkcji TO_SINGLE_BYTE jest prosta, a jej użycie może być bardzo przydatne w wielu sytuacjach.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: