Funkcja Oracle COVAR_SAMP. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja COVAR_SAMP.

Funkcja Oracle database SQL COVAR_SAMP służy do obliczania wariancji między dwoma zmiennymi. Jest to wersja funkcji COVARIANCE, która używa próbki do obliczania wariancji.

Składnia:

COVAR_SAMP(expr1, expr2)

Gdzie expr1 i expr2 to wyrażenia, które mają być porównane.

Przykład:

COVAR_SAMP(salary, bonus)

Ta funkcja zwróci wariancję między zmiennymi salary i bonus.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: