Funkcja Oracle TRUNC (dates). Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja TRUNC (dates).

Funkcja TRUNC (dates) w Oracle SQL jest funkcją, która służy do wycinania części daty. Pozwala ona na wycięcie części daty, takiej jak dzień, miesiąc, rok, godzina, minuta lub sekunda. Funkcja ta jest szczególnie przydatna, gdy chcemy wyciąć część daty, aby uzyskać bardziej ogólny wynik.

Składnia funkcji TRUNC (dates) w Oracle SQL jest następująca

TRUNC (dates, [format]);

Gdzie dates to data, którą chcemy wyciąć, a format to część daty, którą chcemy wyciąć. Format może być jednym z następujących:

• DD – wycięcie dnia
• MM – wycięcie miesiąca
• YYYY – wycięcie roku
• HH – wycięcie godziny
• MI – wycięcie minuty
• SS – wycięcie sekundy

Przykład użycia funkcji TRUNC (dates) w Oracle SQL

SELECT TRUNC (SYSDATE, 'DD') FROM DUAL;

W tym przykładzie wycięliśmy dzień z bieżącej daty. Wynik tego zapytania będzie zawierał tylko miesiąc i rok bieżącej daty.

Skracanie dat w Oracle SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: