Funkcja Oracle TRANSLATE. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle TRANSLATE. Zamiana ciągu znaków na inny.

Funkcja Oracle Database SQL TRANSLATE służy do zamiany jednego zestawu znaków na inny. Używa się jej do zamiany jednego zestawu znaków na inny w wyrażeniach tekstowych. Składnia funkcji wygląda następująco:

TRANSLATE (tekst, znaki_źródłowe, znaki_docelowe)

Przykład:

SELECT TRANSLATE ('ABCDEF', 'ABC', 'XYZ') FROM DUAL;

Wynik:
XYZDEF

Funkcja Oracle TRANSLATE. Opis, składnia, przykład użycia.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: