Funkcje Oracle SQL – Funkcja DECODE.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja DECODE.

Funkcja DECODE w Oracle SQL jest jedną z najbardziej przydatnych funkcji, która pozwala na wykonywanie złożonych operacji logicznych na danych. Jest to funkcja warunkowa, która pozwala na wykonywanie różnych operacji w zależności od wartości danego argumentu.

Do czego służy funkcja DECODE?

Funkcja DECODE służy do porównywania wartości wyrażeń i wykonywania określonych operacji w zależności od wyniku porównania. Może być używana do wykonywania różnych operacji na danych, takich jak zmiana wartości, wyświetlanie wartości, wyświetlanie komunikatów lub wykonywanie innych operacji.

Jak używać funkcji DECODE?

Funkcja DECODE jest bardzo prosta w użyciu. Składa się z trzech argumentów: wyrażenia, które ma być porównane, wartości, które mają być porównane i wyniku, który ma być zwrócony w przypadku, gdy wyrażenie jest równe wartości.

Składnia funkcji DECODE wygląda następująco:

DECODE (wyrażenie, wartość1, wynik1, wartość2, wynik2, …, wartośćn, wynikn)

Przykład:

DECODE (status, 'aktywny’, 'aktywny użytkownik’, 'nieaktywny’, 'nieaktywny użytkownik’, 'nieznany’)

W powyższym przykładzie funkcja DECODE porównuje wartość wyrażenia status z wartościami 'aktywny’, 'nieaktywny’ i 'nieznany’. Jeśli wartość wyrażenia jest równa 'aktywny’, zostanie zwrócony wynik 'aktywny użytkownik’. Jeśli wartość wyrażenia jest równa 'nieaktywny’, zostanie zwrócony wynik 'nieaktywny użytkownik’. Jeśli wartość wyrażenia jest inna niż 'aktywny’ lub 'nieaktywny’, zostanie zwrócony wynik 'nieznany’.

Funkcja DECODE jest bardzo przydatna w wykonywaniu złożonych operacji logicznych na danych. Pozwala na wykonywanie różnych operacji w zależności od wartości danego argumentu. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych operacji na danych, takich jak zmiana wartości, wyświetlanie wartości, wyświetlanie komunikatów lub wykonywanie innych operacji.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: