Funkcja Oracle ASIN. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle ASIN. Składnia i przykład?

Funkcja ASIN w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która służy do obliczania arcus sinusa (ASIN) z podanej wartości. Arcus sinus jest funkcją odwrotną do sinusa, która zwraca kąt w radianach dla danego argumentu. Funkcja ASIN jest często używana w zastosowaniach matematycznych, takich jak obliczanie kątów w trójkącie, obliczanie współrzędnych geograficznych i wiele innych.

Składnia funkcji ASIN w Oracle SQL jest następująca:

ASIN (argument)

Gdzie argument jest liczbą zmiennoprzecinkową, która jest argumentem funkcji sinusa.

Aby użyć funkcji ASIN w Oracle SQL, należy wpisać polecenie SELECT, a następnie wybrać funkcję ASIN i podanie argumentu. Na przykład, aby obliczyć arcus sinusa dla argumentu 0,5, należy wpisać następujące polecenie:

SELECT ASIN (0.5) FROM dual;

Wynik tego polecenia to 0.523598775598299. Oznacza to, że arcus sinusa dla argumentu 0,5 wynosi 0,523598775598299 radianów.

Funkcja ASIN w Oracle SQL jest bardzo przydatna w wielu zastosowaniach matematycznych. Może być używana do obliczania kątów w trójkącie, współrzędnych geograficznych i wielu innych zastosowań. Aby użyć tej funkcji, należy wpisać polecenie SELECT, a następnie wybrać funkcję ASIN i podanie argumentu. Wynik tego polecenia będzie wyrażony w radianach.

Oracle – Jak obliczyć Arcus Sinus

Done 😉

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: