Excel – Łączenie ze sobą imienia i nazwiska

Jak połączyć imię i nazwisko w Excel?

Najprostszą metodą, by połączyć imię i nazwisko w Excelu jest użycie funkcji ZŁĄCZ.TEKSTY. W argumentach funkcji odwołujemy się do komórki z imieniem, spacji i komórki z nazwiskiem. Drugim, szybszym sposobem bez użycia funkcji jest skorzystanie z operatora logicznego „&” i wprowadzenie imienia, nazwiska oraz spacji po kolei. Poniżej zamieszczam przykłady użycia obydwu sposobów. Wzory odwołują się do imion i nazwisk w kolumnach A i B. Oba wymienione przykłady wyglądają następująco:

Excel - Jak połączyć imię i nazwisko w Excel?

Excel – Jak połączyć imię i nazwisko w Excel?

Podobne przykłady użycia programu Excel zamieszczam w tym dziale. Plik z przykładami z artykułu zamieszczam poniżej:

17_ittalppl_laczzenie_imie_nazwisko_excel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.