Funkcja Oracle CUME_DIST. Jak obliczyć?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja CUME_DIST.

Funkcja CUME_DIST w Oracle SQL jest funkcją agregującą, która służy do obliczania wartości dystrybuanty kumulatywnej dla określonego wiersza w zestawie danych. Jest to funkcja analityczna, która może być używana do określenia pozycji wiersza w porównaniu do innych wierszy w zestawie danych.

Funkcja CUME_DIST jest szczególnie przydatna w przypadku wykonywania analiz porównawczych, takich jak określanie procentowego udziału wyników w zestawie danych. Może być również używana do określenia pozycji wiersza w porównaniu do innych wierszy w zestawie danych.

Składnia funkcji CUME_DIST w Oracle SQL jest następująca:

CUME_DIST ( [DISTINCT] expression )

[OVER ( [query_partition_clause] [order_by_clause] ) ]

Gdzie:

expression – jest to wyrażenie, które ma być użyte do określenia pozycji wiersza w porównaniu do innych wierszy w zestawie danych.

query_partition_clause – jest to klauzula, która określa, jak dane mają być podzielone na grupy.

order_by_clause – jest to klauzula, która określa, w jaki sposób dane mają być uporządkowane.

Aby użyć funkcji CUME_DIST, należy wpisać następujące polecenie:

SELECT CUME_DIST (expression)
OVER ( [query_partition_clause] [order_by_clause] )
FROM table_name;

Na przykład, jeśli chcesz obliczyć wartość dystrybuanty kumulatywnej dla wierszy w tabeli o nazwie „sales”, które mają wartość sprzedaży większą niż 1000, możesz użyć następującego polecenia:

SELECT CUME_DIST (sales)
OVER (PARTITION BY region ORDER BY sales)
FROM sales
WHERE sales > 1000;

Wynikiem tego polecenia będzie wartość dystrybuanty kumulatywnej dla każdego wiersza w tabeli, który spełnia warunek sprzedaży większej niż 1000.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: