Funkcje Oracle SQL – Funkcja CAST.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle CAST. Jak zmienić typ danych?

Funkcja Oracle SQL CAST służy do konwersji jednego typu danych na inny. Umożliwia również wyświetlanie danych w określonym formacie. Składnia funkcji CAST wygląda następująco:

CAST (wartość AS typ_danych)

Gdzie wartość jest wartością, którą chcesz skonwertować, a typ_danych jest typem danych, na który chcesz skonwertować wartość.

Przykład:

select CAST(12345 AS VARCHAR2(10)) from dual;

W naszym przykładzie wartość 12345 zostanie skonwertowana na typ danych VARCHAR2 o długości 10 znaków.

Oracle zmiana typu danych

Oracle SQL – Jaki typ danych możemy wybrać?

Możemy wybrać dowolny typ danych, o ile konwersja jest możliwa. Nie wszytkie znaki możemy zamienić na liczby. Wartość musi być konwertowalna. Poniżej typy danych Oracle SQL.

Typ danych  Opis  
CHAR ( rozmiar )  Dane znakowe o stałej długości o długości bajtów .  
VARCHAR2 ( rozmiar )  Dane znakowe o zmiennej długości.  
NCHAR( rozmiar )  Dane znakowe o stałej długości o długości znaków lub bajtów, w zależności od zestawu znaków unicode.  
NVARCHAR2 ( rozmiar )  Dane znakowe o zmiennej długości o długości znaków lub bajtów, w zależności od krajowego zestawu znaków. Należy określić   maksymalny rozmiar .
VLOB  Jednobajtowe dane znakowe.  
NCLOB  Jednobajtowe lub wielobajtowe dane zestawu znaków narodowych (NCHAR) o stałej długości.  
LONG  Dane znakowe o zmiennej długości.  
NUMBER (p, s)  Dane numeryczne o zmiennej długości. Maksymalna precyzja p i/lub skala s wynosi 38.  
DATE  Dane daty i godziny o stałej długości, od 1 stycznia 4712 r. p.n.e. do 31 grudnia 4712 r. n.e.  
BLOB  Nieustrukturyzowane dane binarne.  
BFILE  Dane binarne przechowywane w zewnętrznym pliku.  
RAW (size)  Surowe dane binarne o zmiennej długości.  
LONG RAW  Surowe dane binarne o zmiennej długości.  
ROWID  Dane binarne reprezentujące adresy wierszy.  
Typy danych Oracle SQL

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: