Funkcja Oracle REMAINDER. Jak obliczyć resztę z dzielenia?

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcje Oracle SQL – Funkcja REMAINDER.

Funkcja REMAINDER w Oracle SQL jest funkcją matematyczną, która zwraca resztę z dzielenia dwóch liczb. Jest to bardzo przydatna funkcja, która może być używana do wykonywania różnych operacji matematycznych.

Jak używać tej funkcji?

Reszta z dzielenia Oracle SQL – składnia i przykład

Aby użyć funkcji REMAINDER, należy wpisać następującą składnię:

REMAINDER (liczba1, liczba2)

Gdzie liczba1 jest dzielnikiem, a liczba2 jest dzielną.

Przykład:

Aby obliczyć resztę z dzielenia liczby 10 przez 3, należy wpisać następującą składnię:

SELECT REMAINDER (10, 3) FROM DUAL;

Funkcja zwróci wartość 1, ponieważ reszta z dzielenia 10 przez 3 wynosi 1.

Oracle REMAINDER. Jak obliczyć resztę z dzielenia?

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: