Funkcja Oracle FIRST_VALUE. Opis, składnia, przykład użycia.

Ostatnio zaktualizowane 2023/02/26 przez admin

Funkcja Oracle FIRST_VALUE. Jak obliczyć?

Funkcja FIRST_VALUE służy do wybrania pierwszego wiersza z zestawu wyników zapytania. Może być używana do wybrania wartości z pierwszego wiersza w zestawie wyników, bez konieczności sortowania wyników.

Składnia:

FIRST_VALUE (scalar_expression) OVER ( [ PARTITION BY expression ] [ ORDER BY expression [ ASC | DESC ] ] )

Przykład:

SELECT FIRST_VALUE(salary) OVER (ORDER BY salary DESC) AS „Highest Salary” FROM employees;

W tym przykładzie zostanie wyświetlona najwyższa pensja z tabeli pracowników.

Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: